dimecres, 14 de juny del 2017


Hola Joan
Aquest es el meu projecte..

DESCRIPCIÓ

Aquest treball tracta de una porta corredera que mitjant de un motor i elecricitat s'obri i i es tanca.

EXPLICACIÓ

La porta s'obri i es tanca, al tocar un interruptor la porta s'obri i al tocar el microsoutch de palanca, automaticament s'apara. I al cambiar el interruptor de sentit automaticament va cap a l'altre costat i al tocar l'altre microsoutch de palanca s'apara.

VIDEOFOTOS


ESQUEMA PRACTIC

ESQUEMA TEORIC
FITCHER FRITZING

https://drive.google.com/drive/folders/0B7h98bgOeNRxdE0yZndrTXBSZkE

FITCHER CROCODRILE

https://drive.google.com/drive/folders/0B7h98bgOeNRxYXlWcGpFSG5kRXc

AVALUACIO, CONCLUSIO, PROPOSTES DE MILLORA

Si tota la clase havera treballat mes podriem haver estat mes temps al taller i avançant mes respecte al projecte

Porta Corredera

Joan, aquest es el meu treball de la porta corredera:

DESCRIPCIÓ
Aquest es un treball fet amb Ivon i Sefora el seu funcionament és amb un motor que fa la porta s'obriga i es tanca.

FUNCIONAMENT
El seu funcionament és amb un motor que quan s'obri i arriba al final activa un interruptor que fa que s'apague el motor i al tancar la porta lo mateix

FOTOSHola,
Aquest es el treball que em fet Evelyn, Sefora i jo de la porta corredissa


Descripció del projecte.
Aquest trimestre hem fet una porta corredissa accionada per un motor de corrent continua i
orientada per un doble commmutador.

Explicació del funcionament
El projecte començava a funcionar en el moment es que connectavem un alimentador a una font d'alimentació, en aquest moment la porta començava a moure's fins arribar al final de cursa en la qual parava per cambiar de direcció, no obstant necessitava l'ajuda d'un interruptorper a fer-ho. Tot aquest anava accionat pel motor, el qual anava amb l'ajuda del alimentador.PRESENTACIÓ DEL PROJECTECAPTURA ESQUEMA TEÒRIC


ESQUEMA  PRACTICPORTA CORREDISA

DESCRIPCIO DEL PROJECTE
Em fet una porta corredisa que funciona amb un motor

EXPLICACIO DEL FUNCIONAMENT
Funciona amb un motor continu,el doble commutador que fa que la porta vaja cap un costat i vice-versa,i els microxips de palanca que serveixen per a que   s'apare la porta quan arribe al final de cursa
FOTO O PRESENTACIOCAPTURA ESQUEMA TEORICCAPTURA ESQUEMA PRACTIC
ENLLAÇOS A FITXERS CROCODILE I FRITZING

AVALUACIO,CONCLUSIO,PROPOSTES DE MILLORA

ha estat molt be el treball,pero teniem que cordinarmos un poquet millor entre els companys

POST CORRECTAMENT ETIQUETAT:VOSTRE NOM,TECNOLOGIA 3eso

PARTIT PER A QUE NO SIGA MASA LLARG,p.e. DESCRIPCIO I VIDEO

TITOL I ENLLAÇ A ELL A MODEL

Hola Joan,aquest és el meu projecte:

Descripció del projecte.

Aquest trimestre hem fet una porta corredissa accionada per un motor de corrent continua i orientada per un doble commutador.


Explicació del funcionament.

El projecte començava a funcionar en el moment en que connectavem un alimentador a una font d'alimentació,en aquest moment la porta començava a moure's fins arribar al final de cursa en la qual parava per cambiar de direcció, no obstant neccesitava l'ajuda d'un interruptor per a fer-ho. Tot aquest anava accionat pel motor, el qual anava amb l'ajuda del alimentador.


Video. 

Captura esquema teòric:
 
 


 
 
Captura esquema pràctic:

 
 
Avaluació:
 
Aquest treball ha sigut una mica complicat en quant a que hi haviem de fer coses q no haviem intentat mai,però al final ha resultat un tant divertit per la part en que hi anàvem al taller,ho feiem en grups,experimentàvem coses noves... És clar, que sense la col·laboració de tots els membres del grup no hi haguera estat possible, però a la fí ho varem acabar i d'una forma molt millor a la que ens pensàvem.
 


 

dimarts, 13 de juny del 2017

Porta Coredissa                -PORTA COREDISSA


  Hola,Joan

Aquest es el projecte que vam fer Evelyn,Ivon i jo

DESCRIPCIÓ: Hem fet una porta corredissa que amb l'ajuda d'un motor s'obri i es tanca

FUNCIONAMENT: Funciona amb un motor que te un doble commutador que s'utilitza per a que la porta s'obriga i es tanque..i també per a que vaja a una dirrecció o un altra.S'apaga quan  la porta de fusta toca amb un interruptor que indica el final de cursa.

FOTOS:  

-Vistes Frontals                                                                                                      -Vista Lateral

dilluns, 12 de juny del 2017

PORTA CORREDISSA


Aquesta és la nostra porta corredissa.

DESCRIPCIÓ:
Aquest projecte es basa amb el funcionament d'una porta que s'obri i es tanca amb l'ajuda d'un motor.

EXPLICACIÓ:
La porta s'obri o es tanca al tocar el principi o el final de la cursa.

FUNCIONAMENT:
La porta es mou amb l'ajuda d'un motor , quan la porta arriba al final hi ha un final de cursa que serveix per a que deixe de funcionar el motor i que la porta es pare.

VÍDEO:FOTOS:


Imatge inserida 1
Imatge inserida 3


Imatge inserida 2Porta corredissa


Hola, Joan 
Aquest es el meu projecte... 
DESCRIPCIÓ
Hem fet una porta corredissa de fusta que funciona amb motor que fa que la porta sobri i es tanque
EXPLICACIÓ
 La porta corredissa es tracta de una porta que sobri i es tanca al tocar un microsouth de palanca es mou per un motor automàticament sa-para, FOTOS captura esquema teòric:

captura esquema practicà:

avaluació: 
El treball ma paregut divertit i magra-dat molts amb les companyes que ua fet i e estat a gust 

Porta corredissa.  -Descripció del projecte: Hem fet grups de 3 o 4 persones i hem fet una porta corredissa que        funciona en un motor.
  
  -Explicació del funcionament: Funciona amb un motor que te un doble commutador que  s'utilitza per ha que la porta vaja en una direcció o una altra, després tenim el final de cursa  que fa que quant la porta arriba al fi heu toca i cambie de direcció i s'alimenta de carregadors  del telefono mòbil reutilitzats.


-Vídeo:

-Fotos:


-Captura esquema teòric:-Captura esquema pràctic:
-Avaluació: Ha estat prou be el treball, ha costat un poc, perquè hem treballat amb coses que no havíem gastat antes, com soldar, però no es tan difícil com hem pensava i entre totes ens ajudarem i va eixir prou be.

Porta corredisa

Hola Joan,
Aquesta és la nostra porta corredissa,

 -DESCRIPCIÓ:
Aquest projecte es basa amb el funcionament d'una porta que amb la reacció d'un motor s'obri i es tanca.

-EXPLICACIÓ:
La porta es tanca i s'obri quant el final o principi de la porta toca el final de cursa

-VIDEO:

FOTOS: /home/paumoraar/Baixades/IMG-20170406-WA0000 (2).jpg                              


-FOTOS:


                                                                                 


Aquesta imatge representa la vista desde els costats
 

I aquesta es la vista des de darrere

ESQUEMA TEÒRIC DE LA PORTA: