dimecres, 14 de juny del 2017


Hola Joan,aquest és el meu projecte:

Descripció del projecte.

Aquest trimestre hem fet una porta corredissa accionada per un motor de corrent continua i orientada per un doble commutador.


Explicació del funcionament.

El projecte començava a funcionar en el moment en que connectavem un alimentador a una font d'alimentació,en aquest moment la porta començava a moure's fins arribar al final de cursa en la qual parava per cambiar de direcció, no obstant neccesitava l'ajuda d'un interruptor per a fer-ho. Tot aquest anava accionat pel motor, el qual anava amb l'ajuda del alimentador.


Video. 

Captura esquema teòric:
 
 


 
 
Captura esquema pràctic:

 
 
Avaluació:
 
Aquest treball ha sigut una mica complicat en quant a que hi haviem de fer coses q no haviem intentat mai,però al final ha resultat un tant divertit per la part en que hi anàvem al taller,ho feiem en grups,experimentàvem coses noves... És clar, que sense la col·laboració de tots els membres del grup no hi haguera estat possible, però a la fí ho varem acabar i d'una forma molt millor a la que ens pensàvem.
 


 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada