dimecres, 25 de febrer del 2015

LES PRIMERES CIVILITZACIONSAnem a recopilar diferents informacions sobre aquesta UNITAT DIDÀCTICA amb una pauta que completarem en aquesta entrada, i que ens servirà de guia per elaborar una mena de portfoli o document - diari sobre el sorgiment i les característiques de les primeres civilitzacions de la història:
 • Mesopotàmia
 • Egipte
El riu NIL

 Primerament, vos expliquem com cal treballar la UNITAT DIDÀCTICA:
 1. Crear un document a DRIVE amb el nom "LES PRIMERES CIVILITZACIONS".
 2. Guardar aquest document en la vostra carpeta individual i donar permisos d'edició al professor.
 3. El format del document de text és lliure, però necessàriament ha de tenir les activitats ordenades en forma agenda, indicant clarament QUÈ FEM i QUAN HO FEM.
 4. Al mateix temps, hem d'anar completant el GLOSSARI.


                                                       
26 de febrer de 2015
 1. Creem el DOCUMENT
 2. Expliquem al DOCUMENT el concepte "CIVILITZACIÓ".
 3. Incorporem al GLOSSARI una definició sobre el concepte "CIVILITZACIÓ"
 4. Al DOCUMENT contestem i establim la relació entre sorgiment de la civilització i existència de grans rius. 
 5. Al DOCUMENT incorporem un mapa mut de la regió (Creixent Fèrtil) on traçem la trajectòria dels rius NIL, TIGRIS i EUFRATES.
 6. Incorporem  al GLOSSARI el concepte "MITJA LLUNA FÈRTIL"

2 de març de 2015
 1. Incorporem en el DOCUMENT el mapa de Mesopotàmia, on prèviament situem o localitzem: 
 2.  (Ciutats) UR, URUK, BABILONIA, ASUR, SUSA, NÍNIVE
 3.  (Regions) SUMER, ACAD, ASSÍRIA
 4.  (Geografia física) MAR MEDITERRÀNIA, GOLF PÈRSIC, RIU TIGRIS, RIU EUFRATES3 de març de 2015

 1. Incorporem al DOCUMENT un mapa de la civilització mesopotàmica
 2. Incorporem al DOCUMENT dos imatges característiques o pròpies de la civilització mesopotàmica.
 3. Les primeres entitats o organitzacions polítiques que sorgiren a Sumer foren "ciutats-estats". Explica el significat d'aquest concepte, i incorpora'l al GLOSSARI.
 4. Busca alguna o algunes il·lustracions de qualsevol de les ciutats mesopotàmiques mencionades al dia 2 de març: incorpora-ho al DOCUMENT i fes una fitxa o breu descripció de la ciutat.
 5. Els canvis econòmics i socials: a la vora d'aquestos grans rius (Tigris, Eufrates, Nil) es va desenvolupar una agricultura amb excedents i collites abundants, aleshores com ja no tothom tenia que dedicar-se a l'agricultura sorgiren nous treballs i oficis que crearen societats més complexes amb la divisió social del treball. Fes una relació lògica de les noves activitats econòmiques i treballs que es generaren.
Nord de l'actual IRAK

5 de març de 2015

Lleona ferida


 1. Tal com deiem el dia anterior les primeres entitats polítiques que s'originaren a la història foren CIUTATS - ESTAT (IV mil·lenni aC). Però molt sovint aquestes eren ocupades i controlades per una de més poderosa que acabava creant un imperi; de fet, a la civilització mesopotàmica es desenvoluparen varis imperis.
 2. Busca a la web informació sobre les etapes de la historia de Mesopotàmia: SUMER, ACAD, IMPERI BABILÒNIC, IMPERI ASSIRI i IMPERI PERSA, i fes un quadre o esquema on conste:
  • cronologia de cada etapa
  • una important realització (fet cultural, polític, militar,...) de cada etapa
  • una manifestació artística de cada etapa
 3. Al GLOSSARI incorpora el nom de HAMMURABI


10 de març de 2015

Sumer: escriptura cuneiforme


SUMER

"La història començà a Sumer" és el títol d'un llibre clàssic (Kramer) sobre la civilització mesopotàmica, i així és atès que al voltant del IV mil·lenni aC (3500 aproximadament) a la Baixa Mesopotàmia (Sumer) sorgiren les primeres ciutats - estats, es va inventar l'escriptura i es construïren obres hidràuliques (canals, dics...) per controlar la crescuda dels rius Tigris i Eufrates.

 

 1.  Mira atentament el vídeo - documental superior (fins aproximadament el minut 7) i fes un breu resum del mateix: què tracta, en quina època o cronologia, elements materials, ...
 2. Incorpora al GLOSSARI "escriptura cuneiforme".

16 de març de 2015

A continuació llegiu el fragment d'una tableta d'argila datada al voltant de 1850 aC i que fou localitzada, juntament amb moltes altres tabletes, a la ciutat sumèria de NIPPUR.


Després de la seua atenta lectura, contesta al DOCUMENT a les següents qüestions:
 1. Quin fet es narra? Quants anys fa que va passar?
 2. Quins són els protagonistes?
 3. Quines raons podia tindre la dona de l'assassinat per no denunciar a les autoritats el crim?
 4. Qui jutja el crim? Quin fou el seu veredicte?
 5. Extrau alguna conclusió de la narració, i intenta donar-li un nom o títol al fet.


17 de març de 2015

Codi de Hammurabi - Museu del Louvre (París)


 

 Al document anterior teniu una selecció d'articles o lleis del CODI DE HAMMURABI; contesta a les següents qüestions en el DOCUMENT:
 1. Què és un "codi"? Posa un exemple actual.
 2. Fes un breu resum sobre el rei babilònic Hammurabi, també sobre el codi que porta el seu nom i incorpora alguna imatge relacionada amb això.
 3. Lleig la selecció de lleis i intenta elaborar alguna informació / opinió o conclusió personal.

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada